Bowls

The Eight
The Eight$176.00
The Eggy
The Eggy$82.00
Glass Bowl
Glass Bowl$240.00 - $355.00
The Egg-i
The Egg-i$82.00
Vanilla Onyx Bowl
Vanilla Onyx Bowl$605.00 - $755.00
Pink Onyx Bowl
Pink Onyx Bowl$385.00 - $810.00
Honey Onyx Bowl
Honey Onyx Bowl$280.00 - $675.00
Grey Onyx Bowl
Grey Onyx Bowl$280.00 - $605.00
The Capsule-i
The Capsule-i$82.00 - $92.00
Walnut Bowl
Walnut Bowl$150.00 - $350.00
The Box-i
The Box-i$82.00 - $92.00
The Boxer
The Boxer$82.00
Black Marble Water Bowl
Black Marble Water Bowl$495.00 - $695.00
White Marble Water Bowl
White Marble Water Bowl$495.00 - $695.00
Enamelware Bowl- White
Enamelware Bowl- White$18.00 - $22.00